Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Folosim cookie-uri | We use cookies
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.
×

Piesă în două părţi (şapte tablouri) de Al.Kiriţescu

„Michelangelo” face parte din „Trilogia Renaşterii” (alături de „Nunta din Perugia” şi „Borgia”), inspirată din impresiile acumulate de dramaturgul român după o călătorie în Italia. „Michelangelo” este un spectacol de epocă, dar mai cu seamă de dezbatere estetică asupra condiţiei artistului. După cum sugerează titlul, piesa este închinată lui Michelangelo, prototip al omului Renaşterii, sinteză a celor mai preţuite calităţi artistice, civice şi umane. Sub aparenţa asprimii şi a mizantropiei, artistul înfăţişat de Kiriţescu ascunde imense resurse de omenie, tandreţe, gingăşie.

Piesa pune în lumină zbuciumul creatorului, lupta chinuitoare cu sine însuşi, cu destinul, drama omului izolat. Totuşi, pe lângă încercarea de a descifra misterul creaţiei, atât de impresionant întruchipată în Capela Sixtină, liantul dramatic rămâne o intrigă amoroasă.

După cum putem citi în Cuvântul regizorului din caietul-program, piesa aduce în scenă „mai puţin un Michelangelo personaj istoric şi mai mult un Michelangelo om, creator care luptă din răsputeri pentru a atribui formelor perfecţiunea.” Într-adevăr, Michelangelo nu a cunoscut seninătatea creaţiei precum Rafael, de pildă. Ideile artistice erau transpuse în piatră cu patimă, suferinţă şi frământare. Acţiunea piesei şi lungile tirade surprind aspectele efervescente, înnoitoare ale culturii renascentiste şi spiritul liber ce putea fi perceput în toate manifestările intelectuale. În întregul ei, piesa este o pledoarie fermă pentru artă. 

Distribuţia: 

Michelangelo Buonarotti:  Ion Mâinea
Rafael Sanzio:  Nicolae Barosan
Bramante:  Nicolae Toma 
Papa Giulio II:  Dorel Urlăţeanu artist emerit
Cardinalul Giovanni di Medici:  Marcel Segărceanu
Principele Gaetano Colonna:  Mircea Olariu
Ser Antonello:  Ben Dumitrescu
Ser Giovanni:  George Pintilescu
Ser Boccacino:  Jean Săndulescu
Gianino:  Ana Popa
Battista della Palla:  Eugen Ţugulea
Rinaldo Corsini:  Ion Abrudan
Gherado Gherardi:  Octavian Uleu
Beppo lunaticul:  Ion Martin
Francesco da Urbino:  Grig Dristaru
Lelio:  Gheorghe Stana
Chercio:  Constantin Simionescu
Brigida:  Andra Teodorescu
Imperia:  Simona Constantinescu
Antenori:  Corneliu Zdrehuş
Un oştean:  Grig Schiţcu 

Regia artistică:  Otto Szombati Gille
Asistent regie:  Alla Tăutu
Decor:  Mircea Matcaboji
Costume:  Edit Schrantz Kunovits
Ilustraţia muzicală:  Zoltán Boros

Regia tehnică:  Dalma Simionescu
Sufleor:  Agy Segărceanu
Sonorizarea:  Dorel Olea 

Data premierei:  14 septembrie 1969

 

 

Trupa Iosif Vulcan:

Trupa Arcadia:

×

TOP