Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Folosim cookie-uri | We use cookies
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.
×

Comedie feerică în cinci acte şi nouă tablouri de Vladimir Maiakovski
Traducerea:  Tamara Gane

După mărturisirile autorului, materialul piesei provine din noianul de fapte mărunte întâlnite de-a lungul activităţii sale gazetăreşti şi publicistice. Punând în discuţie o serie de problematici cu teză, el sintetizează tema piesei drept „demascarea filistinismului contemporan”. O simplă lectură a piesei dezvăluie un plan al semnificaţiilor procomuniste, adecvate epocii în care a fost reprezentată. Cele două părţi ale piesei se petrec la o distanţă de 50 de ani, iar ironia şi satira dramaturgului, deşi în registre diferite, se păstrează la aceeaşi intensitate. Prisîpkin, proiectat din deceniul al treilea al secolului al XX-lea într-o lume pe care nu o mai recunoaşte jumătate de veac mai târziu, nu poate înţelege lumea sufocată de false principii şi candori. Imposibilitatea lui a comunica cu această lume nouă se soldează cu o profundă şi omenească disperare. La o a doua lectură, însă, piesa, aparent o pledoarie pentru comunism, se dovedeşte a fi o demistificare a acestuia: ploşniţa devine simbolul „omului de tip nou”, gata să îşi uite originea, să se supună spălării creierului, dar şi simbolul uriaşului Imperiu Sovietic, care a supt vitalitatea locuitorilor săi timp de aproape un secol.

Distribuţia:

Prîsipkin:  Eugen Harizomenov
Zoia Beriozkina:  Eugenia Papaiani
Elzevira Davidovna:  Mia Popescu, Ileana Iurciuc 
Rozalia Pavlovna:  Olimpia Mâinea
David Osipovici:  Grig Schiţcu, Ion Mâinea
Oleg Baian:  Ion Abrudan
Flăcăul desculţ:  Nicolae Barosan
Flăcăul cu cartea şi Inventatorul:  Laurian Jivan
Lăcătuşul:  Ion Martin
Fata:  Mariana Vasile
Domnişoare de onoare:  Doina Urlăţeanu, Anca Miere Chirilă
Cavaler de onoare:  Marcel Segărceanu
Musafirul:  Octavian Uleu, Grig Schiţcu
Pompier I:  Nicolae Barosan
Pompier II:  Laurian Jivan
Pompier III:  Theo Cojocaru, Mircea Constantinescu
Oratorul:  Marcel Segărceanu
Responsabilul cu ceremonialul:  Eugen Ţugulea
Directorul grădinii zoologice:  Nicolae Toma 
Profesorul:  Dorel Urlăţeanu artist emerit
Preşedintele:  Jean Săndulescu 
Precupeţe, Vânzătoare de ziare şi Infirmiere: Alla Tăutu, Anca Miere Chirilă, Doina Urlăţeanu, Ana Popa, Mariana Neagu 
Flaşnetar:  Florenţa Manea

Regia artistică:  Alexandru Colpacci
Scenografia:  Paul Salzberger
Ilustraţia muzicală:  Cornel Pop
Regia tehnică:  Elena Varlam
Sufleor:  Gigi Groşanu
Lumini:  Vasile Blejan
Sonorizarea:  Dorel Olea

Data premierei:  17 noiembrie 1974

 

Trupa Iosif Vulcan:

Trupa Arcadia:

×

TOP