Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Folosim cookie-uri | We use cookies
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați.
×

Teatrul Regina Maria din Oradea, Trupa Arcadia (trupa de păpușari) anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de:

 • ACTOR mânuitor păpuşi marionete gr. pr. II, Studii Superioare de specialitate pe perioadă determinată de 1 an

            Concursul va avea loc în data de 14 Ianuarie 2015

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 

 • Cerere de înscriere la concurs;

 • Curriculum vitae actualizat cu poză şi portofoliu roluri;

 • Cazier judiciar;

 • Original şi copii – acte de studii (diploma licenţă în arta păpuşăriei, master sau studii echivalente);

 • Original şi copie acte de identitate (Carte de identitate, certificat de naştere şi căsătorie unde este cazul);

 • Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi specialitate;

 • Adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate;

 

CERINȚE:

 

 • Interpretarea unui monolog, un moment de mânuire (se pot adduce păpuşi proprii), o poezie, fabulă, un cântec;

 • Mişcare scenic, dicţie şi interpretare, apariţie personaj;

 • Cultură teatrală;

 • Înscrierile – vor avea loc până în data de 12.01.2015, ora 12 la sediul instituţiei – Biroul Resurse Umane;

 • Etapa I: Studierea şi selecţia dosarelor – va avea loc în data de 13.01.2015, ora 12;

 • Candidaţii cărora le-a fost admis dosarul - vor trece în etapa următoare – examen/concurs

 • Etapa II: Concursul va consta – într-o probă practică şi interviu pentru postul de ACTOR m.p.m. Probele vor avea loc în data de 14 ianuarie 2015, ora 11.00;

 • Durata probelor: 2 ore;

 • Răspunsul probei practice / scrise va fi afişat în 15 ianuarie 2015, ora 9.00;

 • Candidaţii admişi vor intra la etapa interviu

 • Interviul - va avea loc în data de 16 ianuarie 2015, ora 11.00

 • Afişarea rezultatelor finale – în data de 17 ianuarie 2015, ora 12.00

Informaţii suplimentare la telefon 0259/ 476568 int.106 – Biroul Resurse Umane

Trupa Iosif Vulcan:

Trupa Arcadia:

×

TOP