Folosim cookie-uri | We use cookies
×

de Ion Creangă
Adaptarea: Viorica Filipoiu şi Veronica Porumbacu

„Basmul «Povestea porcului» al marelui nostru povestitor Ion Creangă, adaptat de Veronica Porumbacu şi Viorica Filipoiu, a dat ocazia Teatrului de păpuşi din Oradea, secţia română, să obţină un succes deosebit în faţa micilor spectatori. Spectacolul reflectă atât o regizare plină de iniţiativă, cât şi o stilizare a decorurilor păstrând specificul locului şi manifestarea eroilor, pitorescul moldovenesc, în care răsună minunatele cântece şi jocuri în muzica lui George Enescu. […] Rodica Schuller a reuşit să ne prezinte personajul cu multă sensibilitate şi umor. Moşul, ce înfruntă batjocura întregii curţi împărăteşti, mergând în petit pentru feciorul lor „purcelul” – capătă viaţă prin interpretarea plină de talent a lui Simion Tomescu. Împăratul, prezentat şi conturat cu măiestrie artistică de Petru Simion, indică contradicţia între stăpânitori şi supuşi, iar împărăteasa, femeia mândră, egoistă şi vicleană, ne este înfăţişată cu deosebit meşteşug actoricesc de către Aurelia Laurian, Mădălina, fiica lor, gata să se sacrifice pentru a scăpa împărăţia, resemnată de bună voie să-şi petreacă viaţa în bordeiul sărăcăcios al Babei, iubind pe Gheorghe, transformat ca prin minune dintr-un porc în flăcău chipeş, trăieşte cu vigoare şi talent în interpretarea actriţei Maria Mierluţ. Gheorghe şi Purcelul ne încântă prin căldură şi sensibilitate, prin umorul larg al personajelor.

O apariţie interesantă, plină de grotesc păpuşeresc atât în mânuire, cât şi în interpretare, este aceea a fiicei Babei Hârca, ce capătă viaţă prin talentul Irinei Cupe. Alţi actori ca: loan Moldovan, care abordează cu succes mai multe roluri episodice: Constantin Miskolczi, Alexandru Perghe şi Matilda Vitcu, contribuie, de asemenea, la reuşita acestui spectacol, care se înscrie cu hotărâre ca un succes incontestabil al întregului colectiv de la Teatrul de păpuşi. Atât păpuşile cât şi decorurile, simple dar sugestive, ale lui Paul Fux, contribuie la valorificarea conţinutului de idei al piesei. […]” (B. Mitiţă, Crişana, mai 1961)

Distribuţia:

Baba: Rodica Schuller  
Moşul: Simion Tomescu
Împăratul: Petru Simion
Împărăteasa: Aurelia Laurian 
Mădălina: Maria Mierluţ-Simion
Fiica babei Hârcă: Irina Kupé
În alte roluri: Constantin Miskolczi, Alexandru Perghe, Matilda Vitcu, Ioan Moldovan

Regia artistică şi ilustraţia muzicală: Francisca Simionescu 
Scenografia: Paul Fux

Data premierei: 21.05.1961.

 

×

TOP